grant na doradztwo

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem przez firmę AURA GROUP DAGMARA PEREK-KRZESZOWSKA dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym oraz przesyłania ofert, pozostałe informacje w załączniku.

Z poważaniem,
Dagmara Perek-Krzeszowska

ZAPYTANIE OFERTOWE (WARR-RPO 1.2.1-021/19-00)